Singapore ???????? through Nokia 3310’s 2-megapixel