Katsutoshi Sasaki – House in Hanekita, Okazaki 2014