โลโก้สินค้ากาแฟ

ออกแบบโลโก้ธุรกิจร้านขายกาแฟออนไลน์ ผลงานการออกแบบโลโก้เกี่ยวกับธุรกิจจำหน่ายกาแฟทางออนไลน์โลโก้สินค้า จากความต้องการของเจ้าของแบรนด์ มีความต้องการให้โลโก้ใช้ตัวอักษรเป็นสีทอง ซึ่งตัวอักษรหรือโลโก้ที่เป็นสีทองนั้น จะมีข้อจำกัดในการนำไปใช้งาน อยู่ที่ว่าภาพพื้นหลังจะต้องเป็นพื้นสีเข้ม หากนำโลโก้สีทองไปใช้ในพื้นสีอ่อน หรือสีขาวจะทำให้โลโก้ไม่มีความโดดเด่น ทางนักออกแบบจึงแก้ปัญหาเพื่อให้โลโก้นี้สามารถนำมาใช้งานได้ในทุกๆ พื้นหลัง