ออกแบบโลโก้เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

เป็นผลงานการออกแบบโลโก้เกี่ยวกับแบรนด์เสื้อผ้ากีฬา โดยทางเจ้าของแบรนด์ ได้กำหนดสัญลักษณ์ให้ทีมออกแบบไว้อยู่แล้ว จากนั้นทางทีมนักออกแบบโลโก้ได้ทำการปรับแต่ง และจัดวางองค์ประกอบให้ได้ตามรูปทรงที่ทางเจ้าของแบรนด์กำหนด