The culture ens transforms

“La Cultura ens transforma” (DOMO—A archive) — Culture transforms us