Doll 2016-2017

“Authorized Voices” at Panenka magazine 2016-2017