Vishnya Apartment in Kyiv / Sergey Makhno Architects