ִ ۫ ♡ 𝘔𝘪𝘤𝘤𝘩𝘰𝘯 𝘚𝘩𝘪𝘬𝘪𝘮𝘰𝘳𝘪, 2022 | Illüstrasyon posterleri, Poster tasarımları, Illüstrasyonlar