ออกแบบโลโก้บริษัททัวร์ท่องเที่ยว

ดึงเอาสัญลักษณ์ของประเทศแคนนาดาขึ้นมาแสดงไว้ภายในโลโก้ โดยทุกคนต้องรู้ว่านี้คือสัญลัญลักษณ์ของประเทศแคนนาดา และแน่นอนว่ารูปของเครื่องบินยังคงมีอยู่ภายในโลโก้ชิ้นนี้ เพื่อแสดงถึงการเดินทางตรงไปยังแคนนาดาโดยเฉพาะ