โลโก้ผลิตภัณฑ์สบู่เซรั่ม

เป็นโลโก้ผลิตภัณฑ์สบู่เซรั่ม มีความต้องการให้โลโก้นี้สามารถจดจำชื่อแบรนด์ได้ง่ายและทันทีทางนักออกแบบจึงเลือกที่จะให้ Logo เป็นชื่อแบรนด์ตัวอักษรเพื่อสร้างความจดจำให้กับผู้พบเห็นโลโก้นี้ได้ง่ายขึ้น ดูโลโก้ที่ออกแบบนี้จะเจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาสบู่ที่เหมาะกับตัวเอง เป็นวัยรุ่นที่ยังไม่ติดแบรนด์อื่น พร้อมที่จะทดลองสินค้าใหม่ ฐานะออกแบบเลือกที่จะใช้ฟอนต์ตัวอักษรของชื่อแบรนด์เป็นสีเขียวเนื่องจากต้องการสร้างความเป็นมิตรให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่พบเห็นโลโก้ชื่อแบรนด์นี้ และเสริมสร้างความทันสมัยด้วยการวาดผีเสื้อเพิ่มเติมไม่มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นกับแบรนด์นี้ โดยเลือกที่จะใช้ผีเสื้อสีชมพูเพิ่งจะตัดกับชื่อแบรนด์ได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์หลักของนักออกแบบที่เพิ่มเติมผีเสื้อขึ้นมาเนื่องจากต้องการสร้างความแตกต่างและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับชื่อแบรนด์นี้เพราะเพียงลำพังถ้านำชื่อแบรนด์ไม่ใช้งานเพียงอย่างเดียวมีโอกาสที่จะซ้ำซ้อนกับผลิตภัณฑ์หรือโลโก้ของธุรกิจได้ง่ายๆ